logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze německých kramářských tisků, jednolistů a kupletů EÚ AV ČR, v. v. i.

Kramářské tisky představují specifický žánr knižní produkce „konzumní“ povahy, dnes však silně ohrožený jak z hlediska svého fyzického stavu, tak z hlediska své „efemérnosti“ a bibliografické vzácnosti a jedinečnosti. Vzhledem k otevřeným badatelským možnostem po roce 1989 přistoupil Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. jako garant péče o kulturní dědictví v oblasti lidové kultury v České republice k postupné systematizaci zpracovávání kramářských tisků.

V letech 2001–2006 se zapojil do Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje, vyhlášeného Akademií věd České republiky, jehož cílem byla ochrana, trvalé uchování a zkatalogizování sbírky kramářských tisků z fondu pražské knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Hmatatelným výsledkem několikaletého úsilí bylo vydání v roce 2008 tištěného katalogu s rozsáhlým rejstříkovým aparátem. Druhý svazek, který vyšel v roce 2012, se zaměřil na dosud v české historiografii opomíjené badatelské téma, a to na biblickou a křesťanskou ikonografii kramářských tisků.

V roce 2015 se Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. zapojil do výzkumného projektu Strategie AV21, který se orientuje na výzkum paměti v celém oborovém spektru svého chápání a zkoumání. S tímto záměrem souvisí také zaznamenávání a zpřístupňování paměti a paměťové kultury společnosti. Mezi takové výstupy náleží Elektronický katalog českých kramářských tisků, společné dílo Markéty Holubové z oddělení historické etnologie a Ludmily Kopalové ze Střediska vědeckých informací, který prezentuje poměrně reprezentativní vzorek české kramářské produkce (tj. 3371 záznamů) z rozmezí let 1704–1901.

V roce 2017 Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. přistoupil v rámci výzkumného projektu Strategie AV21 k realizaci zpracování sbírky jazykově německých kramářských tisků, jednolistů a kupletů formou elektronické databáze a její on-line zpřístupnění na internetu. Elektronický katalog německých kramářských tisků, jednolistů a kupletů je dílem Markéty Holubové z oddělení historické etnologie, který prezentuje poměrně reprezentativní vzorek německé kramářské produkce střední Evropy (tj. 280 záznamů) z rozmezí let 1674–1874.[Vyhledávání něměckých tisků] || [Rejstřík něměckých tisků]